Hur vi kan hjälpa dig

En översikt

Våra kompetensområden

Klicka på ett av våra kompetensområden för att få mer information om vår expertis och om hur vi kan hjälpa dig inom just detta område.
1Kommersiella avtal
Under avtalsförhandlingar är det lätt att lägga all sin fokus på de kärnfrågor som fångar ens intresse mest, såsom finansiella aspekter eller en produkts funktionalitet. Skulle vissa frågor eller juridiska teknikaliteter förbises kan det senare visa sig vara avgörande för huruvida en affär blir framgångsrik eller inte. Tydliga kontrakt är grundläggande och oumbärliga för utvecklingen av alla organisationer och för att säkra långvariga och fördelaktiga samarbeten.

Med oss vid din sida kan du lita på att du har en jurist med en gedigen erfarenhet av de juridiska aspekterna och som förstår vikten av att vara affärsmässigt pragmatisk. Madvisor Law är här för att hjälpa dig att uppnå dina affärsmässiga mål på ett tryggt och säkert sätt. Vi har erfarenhet med rådgivning angående allt från standardavtal för byggsektorn, såsom AB 04 och ABT 06, till att organisera komplexa, multinationella kliniska studier av läkemedel.
2Fastighets- och entreprenadrätt
Fastighets- och entreprenadrätt är en av våra specialiteter och vi kan erbjuda rådgivning under alla stadier av en fastighets livscykel – från ansökan om bygglov till färdig konstruktion och försäljning. Oavsett om du är en privatperson som renoverar ditt hem eller ett byggföretag involverat i ett stort och komplext projekt kan vi hjälpa dig med dina behov. Vi representerar alla möjliga olika aktörer inom bygg- och fastighetsbranschen såsom El och VVS-företag, målare, markanläggare, bergsprängare, snickare, fastighetsutvecklare, fastighetsägare, investerare, och privatpersoner. Våra tjänster involverar allt från att upprätta och granska avtal till att förlikningsförhandla och föra processer i domstol.
3Arbetsrätt
Vi representerar både arbetsgivare och arbetstagare inom ramen för vårt dagliga arbete och erbjuder många olika tjänster inom arbetsrättsområdet, bland annat upprättandet av anställningsavtal och råd kring uppsägningsfrågor. Vi är medvetna om att arbetsrättsliga frågor ofta är både brådskande och känsliga varför vår rådgivning är personligt anpassad med fokus på att uppnå strategiska och konkreta resultat. Även om vi primärt strävar efter att förebygga och trappa ner konflikter så har vi också erfarenhet av arbetsrättsliga processer. Tveka inte att höra av dig till oss om du har ett arbetsrättsligt problem!
4Behandling av personuppgifter och GDPR
Hantering av personuppgifter utgör en allt större del av affärsverksamheten för många sektorer och idag behandlar nästan alla företag personuppgifter på ett eller ett annat sätt inom ramen för sin verksamhet. Användning av personuppgifter och Big Data anses inom många sektorer vara en av de allra viktigaste nycklarna till affärsmässig framgång de närmsta åren. Personuppgifter skyddas dock ofta av komplexa regler, både på nationell och internationell nivå, som successivt blir alltmer restriktiva. Hur personuppgifter får insamlas, lagras och användas kan också markant skilja sig mellan olika sektorer och från land till land. Madvisor Law hjälper dig att utforma de dokument och avtal som du behöver för att hantera personuppgifter på ett ansvarsfullt och säkert sätt som samtidigt är affärsmässigt rimligt för din verksamhet.
5Bolagsrätt
Madvisor Law kan hjälpa dig att navigera dina bolagsrättsliga angelägenheter på ett affärsmässigt sunt vis genom att ge dig pragmatisk och djuplodande juridisk rådgivning inom många olika bolagsrättsliga ärenden. Vi kan bistå dig med att registrera ett nytt företag eller svara på frågor kring personligt ansvar för bolagets skulder. Vi kan också hjälpa dig med att upprätta olika handlingar, exempelvis en aktiebok eller aktieägaravtal. Hör gärna av dig till oss om du har några frågor eller funderingar!
6Konsument- och hyresrätt
Konsumenter och hyrestagare erhåller särskilt skydd i lagar och förordningar, både i svensk rätt och i EU-lagstiftning. Ibland kan det vara svårt att avgöra hur sådana regler tillämpas just i ditt fall. Om du har frågor om eller besvär med hyres- eller konsumenträttsliga ärenden kan du alltid höra av dig till oss, oavsett om du är en konsument eller företagare, hyrestagare eller hyresvärd. Vårt mål är att alltid hjälpa dig med högkvalitativ och kostnadseffektiv juridisk rådgivning anpassad för din unika situation.
7Familjerätt och brottmål
Livet har både toppar och dalar. Oavsett om du bara i förebyggande syfte vill ordna dina personliga angelägenheter, såsom att upprätta ett testamente, äktenskapsförord eller samboavtal, eller om du är mitt i en infekterad separation, kan du vara säker på att du är i trygga händer när du vänder dig till oss.
parallax background

Hör av dig till oss!

CONTACT